Já si myslím, že hodnÄ› lidí techniku také podceňuje, protože mnoho lidí si myslí, že prý technika nám hodnÄ› ubližuje. Já nevím, ale nedokážu pÅ™esnÄ› ani urÄit, proÄ by nám technika mÄ›la ubližovat, protože hodnÄ› lidí mi to říká. Ale já nevím, co je na tom pravdy, protože i když já mám ráda techniku a mám doma opravdu hodnÄ› technických vÄ›cí a vymožeností, tak si absolutnÄ› nedokážu pochopit a potvrdit, jestli by mi technika nÄ›jak ubližovala. PozdÄ›ji, když jsem potom zaÄala chodit do kurzu poÄítaÄů, tak jsem zjistila, že vlastnÄ› taková technika může lidem brát osobní život, a to kvůli tomu, že tÅ™eba nÄ›kteří lidé mohou být na technice opravdu hodnÄ› závislí.

Techniky je všude hodně.

NÄ›kdy si říkám, že jsem opravdu moc ráda, že nejsem na technice závislá, a to hlavnÄ› na poÄítaÄích, protože můj bratranec hraje závodnÄ› online hry. Nevím, jestli se to má taky pÅ™idat do závislosti na hraní a na technologiích, protože můj bratranec se tím živí. Můj bratranec dostává zaplaceno za to, že když hraje různé poÄítaÄové hry. A když jeÅ¡tÄ› k tomu vyhraje poÄítaÄovou hru online, tak dostane jeÅ¡tÄ› o tÅ™icet procent více finanÄního ohodnocení, tak opravdu nevím, jak bych tohle mÄ›la brát. Ale kdybych se mÄ›la vÄ›novat přímo jenom technice, tak sama za sebe říkám, že jsem opravdu ráda, že technika existuje.

Nepodceňujte techniku.

A technické vymoženosti jako mobil a tak podobnÄ› vůbec nezatracuji, protože kdybych najednou musela být bez mobilního telefonu nebo bez notebooku a poÄítaÄe, tak bych z toho byla opravdu hodnÄ› neÅ¡Å¥astná. Nevím, jak bych potom pokraÄovala ve studiu nebo v zamÄ›stnání, protože ve studiu také pracujeme z tÅ™iceti procent online a v zamÄ›stnání také nÄ›kdy. A pracuji také na home office takže bych opravdu netuÅ¡ila, jak bych potom dále pokraÄovala, asi bych musela být pouze jenom v práci, což by mÄ› nebavilo, protože mám malé dÄ›ti a chci se také naplno vÄ›novat rodinÄ›. Takže jsem ráda, že technika je a že díky tomu také mohou pracovat z home office.