Většinou bývá zahrada v zimních měsících zasypaná sněhem, pod nímž v klidu odpočívá a nabírá sílu do dalšího vegetačního období. Zahrádkář ale ani tehdy své zahradní království neopouští – kontroluje, jestli nejsou větvičky stromů a keřů pod sněhovým přívalem polámané a sníh z nich trpělivě setřásá. V některých oblastech, obzvláště ve vyšších polohách, je nezbytné některé keře či stromky svázat, aby se pod těžkou sněhovou pokrývkou nerozlomily. Jestliže napadne větší množství sněhu, tak ho zahrádkář odklízí z chodníku i z trávníku a přihazuje ke stromům nebo na záhony, aby se při tání využil jako závlaha.

Nezapomeňte přikrmit ptactvo

Letošní zima je však opravdu neobvyklá. Mírná sněhová nadílka se objevila jen ve vysokých polohách, v nížinách je relativně teplo, občas se objevují mlhy a sem tam déšť. Místy na zavlhlých záhonech začíná rašit plevel!

Takže co se dá v letošním zimním období na zahradě dělat? Můžete se pustit do odstraňování borky, což je druhotná kůra stromů. Pod borkou bývají ukryty larvy škůdců a ty je potřeba zlikvidovat. Borku po seškrábání speciální škrabkou musíte spálit. Sesbírejte také ze stromů a z trávníku pod nimi zbytky shnilého či nedozrálého ovoce a vyhoďte – do kompostu nejsou vhodné. Kdo v pozdním podzimu zapomněl, anebo neměl čas zalít dostatečně všechny keře a stromy, a to ovocné i okrasné, může to udělat nyní. Při nedostatku sněhu a v suché zimě mohou uschnout. A zahrádkář si pak myslí, že mu tyto dřeviny zmrzly, ale většinou to tak není – bez dostatku vláhy prostě uschnou.

Sněhová nadílka
Když není sníh a mráz, můžete se pustit do sestříhání živého plotu, pokud jste tak neučinili na podzim. Okrasné stromky a keře je vhodné nyní prořezat – ovšem ne ty, které kvetou časně zjara. Prořežte jen dřeviny, jež kvetou koncem jara a později.
Ve své podstatě mohou v letošním lednu zahrádkáři dohánět činnosti, na které jim na podzim nezbyl čas. Dokonce je možné nahrubo zrýt záhony a mít je tak připraveny na předjaří. A pokud přece jen nějaký sníh tuhle zimu napadne i v  nízkých polohách, pak může zahrada i zahrádkář odpočívat. Oba si to po náročné sezóně zaslouží.