Máte radost z nového rodinného domu? Aby VaÅ¡e radost vytrvala i nadále, je nezbytnÄ› nutné vÄ›novat pozornost urÄitým dílÄím formálním aspektům, které souvisejí také s revizí elektrických zařízení. A revize elektrického vybavení není rozhodnÄ› žádnou formalitou. Specialista, který ve svém oboru dosahuje kladných výsledků, pracuje vždy na základÄ› praktického monitoringu, který je individuálnÄ› zaměřen na konkrétní prvky soustavy. A to tak, aby bylo docíleno optimální bezpeÄnosti pÅ™i používání vÅ¡ech přístrojů. Elektro bezpeÄnÄ› je krédem specializovaného odborníka, který vzhledem ke své kvalifikaci, vybavenosti a zkuÅ¡enostem poskytuje excelentní servis.

Zjistíme, kde pÅ™esnÄ› to nebezpeÄnÄ› drhne…

Nejen jednotlivé elektrické spotÅ™ebiÄe by pÅ™i zapojení mÄ›ly být podrobeny zkoumání a měření. Revizní technik, který pÅ™ijede na VaÅ¡e zavolání v dohodnutém termínu na VaÅ¡i adresu, Vám vytvoří kompletní revizní zprávu, která bude zahrnovat zjiÅ¡tÄ›ní o celé zapojené soustavÄ› jako celku i jejích dílÄích bodů.