Lidé jsou postupem doby stále hojněji obklopeni nejrůznějšími výrobky. Je stále více věcí, bez nichž se my civilizovaní lidé nedokážeme obejít, je stále víc toho, co chceme nebo i vysloveně potřebujeme mít, abychom dokázali žít tak, jak se to v dnešní době sluší a patří.

A abychom vÅ¡echny ty vÄ›ci, které si poÅ™izujeme, mÄ›li, musíme si je zákonitÄ› nejprve vyrobit. Respektive si je ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů musíme nechat vyrobit. Protože to vÅ¡echno nevzniká samo od sebe a nebýt výroby, mohli bychom využívat leda tak nÄ›jaké nedokonalé samorosty, kameny, kosti, klacky, prostÄ› to, co by nám poskytla matiÄka příroda. A to už bychom dnes sotva akceptovali.

výřez tiskárny

A tak se pro nás vyrábí. Tu v dílnách, tu v továrnách, tu tÅ™eba v laboratořích… ProstÄ› v provozech, jež jsou právÄ› k urÄitému typu výroby uzpůsobené, jež mají náležité strojní a materiální vybavení.

A dnes už nemusí takové provozy vůbec vypadat jako za dob minula, dnes už nemusí jít jenom o nÄ›jaké ty kouřící a hluÄící výrobní podniky. Dnes už lze tyto stále ÄastÄ›ji nahradit modernÄ›jšími výrobními postupy, k nimž patří například i 3D tisk na zakázku Az3d.

Zkrátka a dobÅ™e už je dnes možné si nechat potÅ™ebné výrobky i vytisknout. JednoduÅ¡e se pÅ™ipraví model a taková 3D tiskárna nám podle nÄ›j vyrobí jeho vÄ›rnou kopii. A to tak, že se tu nataví specifická struna termoplastu a tento materiál se následnÄ› vytlaÄuje tryskou a ukládá vrstvu po vrstvÄ› na sebe, dokud nevznikne to, co vzniknout má.

tištění ve 3D

Tímto způsobem už si dnes lze pořídit ledacos. I prototypy, které pÅ™edcházejí následné sériové výrobÄ›, i finální výrobky, i propagaÄní pÅ™edmÄ›ty, prostÄ› to, co je nám libo. A to za ceny, jež jsou pochopitelnÄ› úmÄ›rné délce odvádÄ›né práce, materiálu Äi dalším Äinnostem, jež tento proces provázejí, jež ale rozhodnÄ› nejsou pÅ™emrÅ¡tÄ›né.

A proÄ byste to nevyužili i vy? TÅ™eba i ke zhotovení nÄ›Äeho, co už se dnes nesežene.