Nejedna z firem se neobejde bez svých vozidel, stavební firma pak navíc i bez stavebních strojů. Mobilita je tu prostě potřeba a nejedna činnost by se už dnes nedala bez takových vozidel a strojů vůbec provozovat.

Ovšem to, že má firma vozidla a stroje, není často právě terno. A to z toho důvodu, že se tato technika musí svěřovat do rukou zaměstnancům, kteří s její pomocí odvádějí zadanou práci. Tedy přesněji řečeno není neblahé to, že zaměstnanci s touto technikou pracují, ale to, že ji nejednou nevyužívají tak, jak by tomu mělo být.

kreslený bagr

Jakmile šofér opustí s vozidlem brány podniku a zmizí z dohledu, jakmile se ocitne dělník se svěřeným strojem na vzdáleném staveništi, kde není nikoho, kdo by mu stál celou dobu za zády, popadne leckoho nutkání využít to, co využít lze, i ve svůj prospěch. A v tu chvíli se třeba začínají uskutečňovat černé jízdy, provozuje se melouchaření, případně se krade všechno, co se jenom ukrást dá, a to jak vybavení stroje a pohonné hmoty, tak třeba i náklad.

A co firma na to? Nic. Té nezbývá nic jiného, než takto vzniklé škody odepsat ze svých zisků.

Tedy tak je tomu u firem, jež nevyužívají satelitní sledování Rmc-system.com. Protože podnikatelé, kteří tuto vymoženost k dispozici mají, mohou zůstat v klidu, je něco podobného neohrožuje.

kreslené rypadlo

Takový systém totiž dokáže ohlídat vozidla i stavební stroje i na dálku, přes internet. Stačí jenom zadat, co má být sledováno, a pak se jenom kdekoliv usadit k počítači připojenému na internet a kdykoliv si ověřit, zda se děje to, co se dít má. Tedy zda je svěřená technika využívána tak, jak tomu má být, a to co nejefektivněji.

Zatímco se jinde krade třeba i jako o závod, tady je to vyloučené. Protože i když je majitel kdesi daleko mimo dosah, ví všechno, co chce vědět. Ohlídá si to, co je třeba ohlídat, a má jistotu, že nebude zbytečně prodělávat. A úspory jsou tu nejednou skutečně značné.