Zatímco české hudební skladatele Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetanu zná každé školou povinné dítě, Zdeněk Fibich bývá někdy neprávem opomíjen. Patří totiž mezi nejvýznamnější české autory hudebního romantismu, tedy slohu, který se vyvinul z klasicismu na přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Přesto, že se dožil pouhých čtyřiceti devíti let, je autorem osmi oper, sedmi melodramů, devíti symfonií a řady orchestrálních a instrumentálních skladeb.  Narodil se do rodiny nadlesního a celé své dětství trávil obklopen hlubokými lesy. Byl velmi hudebně nadaný a již ve svých čtrnácti letech složil vlastní symfonii. O rok později dokonce začal komponovat svoji první operu. Studoval v Praze u Bedřicha Smetany, později v Lipsku, v Mannheimu a v Paříži. Těžiště jeho tvorby je především v dramatu a melodramatu.

Národní divadlo, Praha

Operní tvorba

·         Šárka

·         Blaník

·         Bouře

·         Hedy

·         Pád Arkuna

·         Bukovín

·         Nevěsta messinská

·         Médea

Jedním z nejvýznamnějších Fibichových operních děl je Šárka. Skládá se ze tří dějství na libreto Anežky Schulzové a premiéru měla 28. července 1897 v Národním divadle. Je autorovou předposlední operou a vedle Blaníku druhou v českém prostředí. Vznikla jako důsledek Fibichova těsného přimknutí k Smetanovu směru jak námětem, navazujícím přímo na Libuši, tak i hudbou, která vychází z přesné deklamace české mluvy a melodickou náplní se dovolává starobylých lidových nápěvů. Velmi mu záleželo na tom, aby v jeho hudebním výrazu vše vycházelo z českého projevu.
budova opery

Proto i lyrické partie, a zejména ženské sbory, mají charakteristický „smetanovský“ ráz. V době své premiéry narazil příběh na odpor pravicových konzervativců, kteří v něm viděli proklamaci rovných práv žen a mužů, což byla ve své podstatě pravda.

 

Symfonie

 

·         symfonie e moll Op. 53

·         symfonie Es dur Op. 38

·         symfonie F dur Op. 17

 

Symfonické básně

 

·         Othello

·         Toman a lesní panna

·         V podvečer

·         Vesna

·         Bouře

·         Záboj, Slavoj a Luděk